ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

TRANSPOTATION OF READY-MIXED CONCRETE
   

      เราเชี่ยวชาญในการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทปูนซีเมนต์และบริษัทคอนกรีตชั้นนำของประเทศให้บริบริหารจัดการรถมิกเซอร์กว่า 472 คันด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีครอบคลุมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ขอนแก่น และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
     
     มีรูปแบบการให้บริการทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายปี มีทีมงานให้บริการครบวงจรด้วยศูนย์ One Stop Service ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานคนขับรถ การซ่อมบำรุงรักษาการใช้เชื้อเพลิง การติดตามรถกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ ข้อร้องเรียน พร้อมให้ความสำคัญกับการอบรมบ่มเพาะ คนขับรถให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อส่งมอบบริการเหนือความคาดหมายให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อมสร้างคุณค่าและเป็นพันธมิตรในธุรกิจคอนกรีตอย่างยั่งยืน

ประเภทบริการขนส่งคอนกรีตโดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ

บริการรถโม่ครบวงจร

บริการขนส่งคอนกรีตประจำหน่วยงาน

บริการรถโม่พร้อมคนขับทั่วประเทศรายเดือน

บริหารจัดการรถโม่ของคุณ ด้วยทีมงานของเรา

รถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer)

รถมิกเซอร์ (Mixer) 10 ล้อ

รถมิกเซอร์ (Mixer) 6 ล้อ

คุณภาพงานบริการของเรา