ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

ขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

 
TRANSPOTATION OF INDUSTRIAL GOODS AND CONSUMER GOODS
   

      เราคือ Logistic Solution ที่จะวางแผนการขนส่งสินค้าเพื่อตอบโจทย์ทุกการขนส่งให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อมให้บริการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยรถเทรลเลอร์ 18 ล้อ ทั่วประเทศไทยรวมถึงข้ามชายแดนประเทศลาวและกัมพูชามีหางหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ได้แก่ หางกล้วยหอม       หางดั๊มพ์ หางพื้นเรียบ และหางก้างปลารวมถึงการขนส่งวัตถุอันตรายและสินค้าเฉพาะทางต่างๆ โดยอำนวยความสะดวกในการขออนุญาต(วอ.8) และบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเหมาคัน

บริการขนส่ง

รถควบคุมอุณหภูมิ

บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเหมาคัน

ขนส่งพืชเศรษฐกิจ

บริการขนส่งสินค้าเฉพาะทางที่ต้งการ การดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ตันอ่อนกัญชง กัญชา กระท่อม พร้อมอุปกรณืปลูก ช่อดอกแห้ง เป็นต้น

รถตู้ Cargo 4 ล้อจัมโบ้

สำหรับขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป รวมถึงการกระจายสินค้า
multi-drop

รถตู้แห้ง 10 ล้อ

สำหรับขนส่งสินค้าอุปโภค รวมไปถึงกระจายสินค้า multi-drop ที่มีปริมาณสินค้ามาก