มีนาฯ คว้ารางวัลมาตรฐาน Q Cold Chain จากกรมขนส่งทางบก

วันที่ 1/9/65 คุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับโล่เกียรติคุณการรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ย้ำความสำเร็จในการขยายความชำนาญไปสู่อุตสาหกรรมการขนส่งที่เป็นโอกาส