ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

ค้นหาเพื่อนร่วมทีม

เปิดรับเจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการ

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ลาดกระบัง

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. จัดทำสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน สถิติการขาด ลา มาสาย แจ้งให้ต้นสังกัดทราบ จัดทำตารางทำงานประจำเดือน
2. แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม
3. สรุปและรวบรวมเอกสารใบรับสภาพหนี้/และตัดรับชำระหนี้ในระบบ ATMS
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการ เช่น ประกันสังคม, จัดทำเอกสารเบิก จ่ายที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการของบริษัท
5. ดูแลสำนักงานและบริเวณโดยรอบบริษัท/ดูแลสาธารณูปโภคภายในบริษัทฯ
6. จัดทำการสั่งซื้อการเปิด PO,PR,DD
7. จัดทำการเบิกเครื่องใช้สำนักงานและจัดทำสต๊อกประจำเดือน
8. ดูแล แม่บ้าน โยธา
9. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานด้านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
10. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
2. วุฒิการศึกษา ปวช.- ป.ตรี สาขางานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 

เบอร์ติดต่อ: 061-4130611 คุณจิตติญา นักจะเข้