ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (MENA TRANSPORT PUBLIC.CO.,LTD) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 โดย คุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช และ คุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยดำเนินกิจการขนส่งปูนซีเมนต์ผงต่อจาก หจก. ช.ศรีธรรมเจริญขนส่ง ซึ่งได้โอนกิจการให้เนื่องจากประสบภาวะการขาดผู้นำโดยรถบรรทุกที่มีในตอนนั้นคือ รถพ่วง จำนวน 12 คัน รถสิบล้อจำนวน 30 คัน ซึ่งยังติดภาระเช่าซื้ออยู่กับ บลจ.ซิทก้า (มหาชน) จำกัด รวมประมาณ 27 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้ามารับผิดชอบภาระในการชำระหนี้แทน และภายในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้ชำระหนี้เช่าซื้อที่ติดค้างอยู่กับ บริษัท ซิทก้า จำกัด (มหาชน) จนครบถ้วน ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ขนส่งที่มีรถเป็นของตนเอง และปลดหนี้ทั้งหมด
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง และได้พัฒนาระบบการทำงานอยู่เสมอ กระทั่งได้รับรับความวางใจจากผู้ว่าจ้างหลายราย จึงลงทุนซื้อรถเทรลเลอร์เพื่อขยายงานด้านปูนผง ปูนถุง ถ่านหิน ดิน ทราย ขี้เถ้า กากอุตสาหกรรม และตู้คอนเทนเอนร์ ต่อมาในปี 2550 ได้เล็งเห็นการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบกับได้รับโอกาสจึงได้ลงทุนซื้อรถมิกเซอร์ครั้งแรก จำนวน 50 คัน เพื่อรับรองงานขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ และได้ขยายงานเพิ่มเรื่อยมา ปัจจุบันมีรถส่งทั้งหมด 728 คัน แบ่งเป็นรถมิกเซอร์จำนวน 472 คัน และรถเทรลเลอร์ 256 คัน

Timeline