เกี่ยวกับเรา

"รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล"


เรา...ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งมาตั้งแต่ พ.ศ.2536

บริหารงานโดย คุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช และ คุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และประสบการณ์นานปี ทำให้บริษัทขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคง ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ขนส่ง ในระดับแนวหน้าของ บจม.ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยได้รับความไว้วางใจขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท

Responsive image

รถเทเลอร์ หางกล้วยหอม

 1. ปูนซีเมนต์ผง โดยบริการ รับ – ส่ง สินค้า ในและนอกประเทศ
  • ปูนซีเมนต์ผงจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  • ปูนซีเมนต์ผงจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ปูนซีเมนต์ผงจาก บริษัท TPI โพลีน จำกัด (มหาชน)
 2. Fly Ash โดยบริการ รับ - ส่ง สินค้า ในและนอกประเทศ
  • Fly Ash จาก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
  • Fly Ash จาก โรงไฟฟ้า BLCP จ.ระยอง

Responsive image

รถเทเลอร์ หางกระบะดั๊ม

รถเทเลอร์ หางกระบะดั๊ม สามารถให้บริการ ในการบรรทุกสินค้า ได้แก่ แร่,หิน,ดิน,ทราย ฯลฯ โดยบริการ รับ – ส่ง สินค้า ในและนอกประเทศ
Responsive image

รถมิกซ์

รถมิก สามารถให้บริการ ในการบรรทุกปูนผสมเสร็จ โดยบริการรับส่งสินค้าในพื้นที่ใกล้หน่วยงานผลิต ซึ่งรถ สามารถโยกย้ายไปประจำแหน่วยงานต่างๆได้ ทั่วประเทศ

สิ่งดีๆ ภายใต้การบริการ

เรามีเป้าหมายที่จะให้บริการขนส่งที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยสากล ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ ์ด้าน การ ขนส่งตามมาตรฐานสากล เราจึงได้ทุ่มเทพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนกระทั่งทุกวันนี้เรามีความมั่นใจว่า เราได้ให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และได้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเราจำนวนมาก ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ