เกี่ยวกับเรา

"รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล"


กรอกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

แบบฟอร์มสมัครงาน
ประวัติส่วนตัว
รายละเอียดทางครอบครัว
กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับพี่น้อง
รายละเอียดพี่น้องลำดับที่ 1
รายละเอียดพี่น้องลำดับที่ 2
รายละเอียดพี่น้องลำดับที่ 3
รายละเอียดพี่น้องลำดับที่ 4
ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษาลำดับที่ 1
ประวัติการศึกษาลำดับที่ 2
ประวัติการศึกษาลำดับที่ 3
ประวัติการศึกษาลำดับที่ 4
ประวัติการศึกษาลำดับที่ 5
ประสบการณ์ในการทำงาน
ประสบการณ์ในการทำงานบริษัทแห่งที่ 1
ประสบการณ์ในการทำงานบริษัทแห่งที่ 2
ประสบการณ์ในการทำงานบริษัทแห่งที่ 3
ความสามารถพิเศษ
ท่านมีใบขับขี่ใดบ้าง
รายละเอียด / ข้อมูลฉุกเฉิน
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ระบุรายชื่อ ซึ่งไม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม ซึ่งทราบประวัติความประพฤติของท่าน
ท่านทราบข่าาวการรับสมัครจาก