เกี่ยวกับเรา

"รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล"


Responsive image

ประวัติผู้บริหาร


คุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช
ประธานกรรมการผู้จัดการ (ขวา)
คุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช
รองประธานกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย)

 • พ.ศ. 2536

  เริ่มก่อตั้ง

  ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

 • พ.ศ. 2539

  ปลอดหนี้

  ชำระหนี้เช่าซื้อที่ติดค้างอยู่กับ บริษัท ซิทก้า ครบถ้วน

 • พ.ศ.2540 – 2541

  ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ

  ยอดการขนส่งลดลงจากเดิมเกือบ 70% บริษัทฯ จึงได้ขายรถหางพ่วงไป 10 คัน และรถสิบล้อ 1 คัน

 • พ.ศ. 2543

  ได้เป็นผู้ขนส่งรายหนึ่ง บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งปูนผงไปต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เป็นผู้ขนส่งรายหนึ่งแต่ในขณะนั้นยังขนส่งได้ไม่เต็มที่ เนื่องจาก มีเพียงรถสิบล้อ เท่านั้น

 • พ.ศ. 2545

  บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 1

  จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 15 ล้านบาท

 • พ.ศ. 2546

  ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 2

  จำนวน 15 ชุด เป็น เงิน 25 ล้านบาท

 • พ.ศ. 2546

  ปีเดียวกัน ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 3

  จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 23 ล้านบาท

 • พ.ศ. 2547

  ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 4

  จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 50 ล้านบาท

 • พ.ศ. 2547

  ปีเดียวกัน บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 5

  จำนวน 6 ชุด จำนวน 6 คัน เป็นเงิน 12 ล้าน 3 แสนบาท

 • พ.ศ. 2548

  ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 6

  เป็นเงิน 25 ล้าน 3 แสนบาท

 • พ.ศ. 2549

  บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 7

  เป็นเงิน 32 ล้าน 9 แสนบาท

 • พ.ศ. 2549

  ปีเดียวกันลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 8

  จำนวน 13 คัน และหางปูนผงอีก 20 หาง

 • พ.ศ. 2549

  จัดซื้อที่ดิน

  ได้จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ บริเวณหน้า บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด เพื่อก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

 • พ.ศ. 2546

  ลงทุนเพิ่มรถเทเลอร์ ครั้งที่ 2

  จำนวน 15 ชุด เป็น เงิน 25 ล้านบาท